Haps Nordic

Haps Nordics designfilosofi är enkel: Vackra produkter du gillar att behålla och vårda, vilket gör det enkelt för oss alla att minimera mat- och plastavfall ett steg i taget.
Haps Nordic tillverkar ekologiska och hållbara produkter till hushållet som ett miljövänligt alternativ till tex plastfolien och engångspåsar.